Missie & Visie

De Annie M.G. Schmidt is een openbare buurtschool in Amsterdam West waar kinderen in een veilige omgeving met plezier leren, uitgedaagd worden en zich naar hun competenties, zowel cognitief als creatief kunnen ontwikkelen tot autonome en sociaal sterke personen.
 
We leren met behulp van methodes die goed aansluiten bij de eigenheid van de kinderen. Elk kind mag zijn wie het is in een leeromgeving die de verschillen tussen kinderen koestert. Door die verschillen kunnen zij veel van en met elkaar leren. De leerkrachten spelen een cruciale rol in dit proces en zij hebben hier een begeleidende rol in. Zowel leerlingen als leerkrachten zijn dus eigenaar van dit proces. De school wil ouders betrekken bij het leren en ontwikkelen van hun kind. Samen met de ouders zijn we verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling van de kinderen. 
Het team bestaat uit autonome, competente, flexibele en unieke medewerkers die vanuit eigenaarschap in staat zijn deze visie vorm te geven. Hierbij speelt humor en relativeringszin een belangrijke rol. 
 
Waar wij voor staan:
•            Dat ieder kind samen met anderen zichzelf mag zijn.
•            Dat ieder kind mag ontdekken wie het is, waar het van houdt en wat het kan.
•            Dat ieder kind eigen keuzes mag maken en zich vrij voelt om te falen (leerkuil).
 
De waarden van de school:
•            Fantasierijk      We zijn creatief in alles.
•            Uitdagend        We willen het beste uit de kinderen halen op hun eigen niveau.
•            Eigen-wijs        ‘Wij zijn lekker stout’. Regels zijn nodig,
                                        maar mogen nooit leidend zijn bij individuele keuzes.

Brede School Annie M.G. Schmidt:

Fantasierijk, uitdagend en een beetje eigen-wijs!