Welkom op de site van de Annie

De Brede School Annie M.G. Schmidt is een openbare buurtschool in Amsterdam West waar kinderen in een veilige omgeving met plezier leren, uitgedaagd worden en zich naar hun competenties, zowel cognitief als creatief, kunnen ontwikkelen tot autonome en sociaal sterke personen.
We leren met methodes die goed aansluiten bij de eigenheid van de kinderen. Elk kind mag zijn wie het is in een leeromgeving die de verschillen tussen kinderen koestert. Door die verschillen kunnen zij veel van en met elkaar leren. De leerkrachten spelen een cruciale rol in dit proces en de leerkrachten hebben hier een begeleidende rol in. Zowel leerlingen als leerkrachten zijn dus eigenaar van dit proces. De school wil ouders betrekken bij het leren en ontwikkelen van hun kind. De school verwacht van ouders dat zij zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kind. 
Het team bestaat uit autonome, competente, flexibele en unieke medewerkers die vanuit eigenaarschap in staat zijn deze visie vorm te geven. Hierbij speelt humor en relativeringszin een belangrijke rol. 

Ons laatste nieuws