AKROS Opvang

KINDEROPVANG OP DE ANNIE
Brede School Annie M.G. Schmidt biedt kinderen naast onderwijs ook opvang. Onze partner AKROS-kinderopvang verzorgt bij ons de voorschool, de tussenschoolse opvang (TSO) en de buitenschoolse opvang (BSO):
  • Voorschool Annie
  • BSO Annie
  • TSO Annie
De opvang verzorgt door Akros wordt gecoördineerd door Roos Ansink. Zij heeft nauw contact met de school over de verschillende soorten opvang. Fijn dat er één gezicht is en dus één aanspreekpunt.
 
Voorschool Annie
De voorschool is gevestigd in de school; zij hebben een eigen ruimte met daarbij behorend een stuk van het mooie en groene schoolplein. Voor meer info, klik hier.
 
TSO (overblijf)
De TSO vindt plaats in de eigen klas van de kinderen. Er wordt gegeten en gedronken met de overblijfkracht en ze spelen buiten. Voor meer info, klik hier.
 
BSO Annie
De BSO is gevestigd in de ruimte van de voorschool en is bedoeld voor het jongste kind (de kleuters), zodat die in een vertrouwde omgeving op school kunnen blijven. Voor meer info, klik hier.